مذاکره همکاری در راستای تقویت برنامه های مدیریت منابع آب دانشگاه

مذاکره همکاری در راستای تقویت برنامه های مدیریت منابع آب دانشگاه


به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، در روز سه شنبه مورخ 17 تیرماه 1399، جلسه ای با عنوان "مذاکره در خصوص همکاری در راستای تقویت برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مدیریت منابع آب دانشگاه" و با حضور معاون محترم اداری و مالی، سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و مهمانان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آقایان دکتر تاج بخش، دکتر طباطبایی و دکتر عباسی(اعضای محترم انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران) در محل تالار ملک الشعرای بهار تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید، به منظور تداوم همکاری و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به دانشگاه، تفاهم نامه ای فی ما بین دانشگاه بجنورد و انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران بررسی گردد.
 
گزارش تصویری: