برگزاری اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بجنورد

برگزاری اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بجنورد


اولین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه بجنورد در تاریخ 98/08/20 و با حضور کلیه اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، در این جلسه موارد متعددی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید که از مهمترین آنها می‌توان به معرفی و تعیین اعضای کمیته اصلاح الگوی مصرف(به ریاست آقای مهدی محمدپور) و کمیته فرهنگی و آموزشی(به ریاست آقای یاسر طالبی) اشاره کرد که به مدت دو سال و به حکم ریاست محترم دانشگاه منصوب گردیدند.

همچنین در این جلسه مصوب گردید، از نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 جهت برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان و جهت صرفه جویی و کاهش مصرف کاغذ، فقط از پاسخ برگ های با اندازه A4 استفاده شود.

 

 

گزارش تصویری: