برداشت محصول گل محمدی از کشت آزمایشی در قسمت هایی از اراضی دانشگاه

برداشت محصول گل محمدی از کشت آزمایشی در قسمت هایی از اراضی دانشگاه


در کشورهای پیشرفته بیش از ۴۰ نوع محصول جانبی از گل محمدی تهیه می‌شود، ولی در ایران بیشترین محصول جانبی، عرقیات گیاهی است که لازم است برنامه‌ریزی مدون جهت تهیه محصولات جانبی بیشتر، صورت گیرد. بر این اساس یکی از برنامه‌های دانشگاه بجنورد و با رویکرد درآمدزایی تهیه دستگاه‌های اسانس گیری گل محمدی می‌باشد. به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، با توجه به مزایای کشت گل محمدی از جمله کم آب طلبی محصول، مقاومت بسیار خوب به آفات وامراض و  شرایط مناسب محیطی،  کارشناسان و نیروهای محترم  فضای سبز دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی در سال ۹۸ به صورت آزمایشی  اقدام به کاشت این نوع گل درقسمت هایی از اراضی قابل کشت دانشگاه بجنورد نمودند که محصول نهایی ازاواسط  اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و به مقدار ۵۰۰ کیلوگرم برداشت گردید.

 

گزارش تصویری: