بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه ها

بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه ها


به گزارش مدیریت سبز، دانشگاه بجنورد طبق توافق با شرکت تدبیر انرژی هیرکان و با رویکرد کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی، اقدام به بازرسی و آزمون دوره ای موتورخانه های مستقر کرده و به عنوان اولین گام در مهرماه 1399 تست موتورخانه سازمان مرکزی که شامل مراحل زیر بود، صورت پذیرفت:

  • بررسی کامل ساختمان موتورخانه و اجزای آن و تنظیم شناسنامه موتورخانه؛
  • آنالیز محصولات احتراق خروجی از دودکش با دستگاه آنالیزورگاز و مقایسه آنها با استاندارد؛
  • تنظیم دقیق مشعل به منظور کاهش مصرف سوخت و گازهای آلاینده هوا؛
  • اندازه گیری و متعادل نمودن قدرت مکش دودکش به منظور بالا بردن راندمان دیگ؛
  • تهیه گزارشی از مشکلات موتورخانه و اجزای قید شده در استاندارد 16000(با عنوان: موتورخانه ها، معاینه فنی با هدف بهینه سازی و کاهش انتشار آلاینده های هوا)؛
  • ارائه گزارش بازرسی و آزمون معاینه فنی دوره ای موتورخانه به سازمان ملی استاندارد؛

 

گزارش تصویری: