اجرای سیستم نوین آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک هکتار از باغات میوه دانشگاه

اجرای سیستم نوین آبیاری قطره ای زیر سطحی در یک هکتار از باغات میوه دانشگاه


به گزارش مدیریت سبز دانشگاه بجنورد، با عنایت به کمبود منابع آبی در کشور و همچنین هزینه های سنگین تأمین آب مورد نیاز از سوی دانشگاه برای حدود 22 هکتار از اراضی فضای سبز، واحد فضای سبز دفتر فنی دانشگاه توانسته است با اجرای روش نوین آبیاری قطره ای زیر سطحی میزان آب مصرفی در یک هکتار از باغات میوه را تا 30 درصد در مقایسه با روش آبیاری قطره ای کاهش دهد.

از مزایای روش نوین آبیاری زیر سطحی :

  • کاهش 30 درصدی مصرف آب در مقایسه با روش آبیاری قطره ای؛
  • جلوگیری از پخش شدن آب در سطح زمین و رسیدن آب در عمق به ریشه گیاه؛
  • حذف بیماری های قارچی درخت(به علت خشک بودن سطح خاک) و جلوگیری از رشد علف های هرز در سطح؛
  • حرکت ریشه ها به عمق و مقاوم شدن گیاه در برابر باد های شدید؛
  • کاهش شدید استرس روی درخت(به دلیل فراهمی آب و مواد غذایی لازم برای گیاه بطور مستقیم در منطقه احاطه شده توسط ریشه)؛
  • جلوگیری از فشردگی خاک و عدم تهویه و اکسیژن رسانی به ریشه درخت؛
  • افزایش توان تنظیم مقدار آب و جلوگیری از هدر رفت آب ناشی از ایجاد روان آب و یا تبخیر؛
  • کاهش تبخیر آب؛
  • توزیع یکنواخت آب به درختان؛

 

گزارش تصویری: