اهداف

 

 • تحقق اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
 • تحقق سیاست­ های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست؛
 • اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه، آیین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­های اجرایی مربوطه؛
 • صرفه ­جویی در اعتبارات هزینه­ ای وسرمایه­ ای دولت؛
 • استقرار نظام مدیریت و بهره ­وری سبز در دانشگاه و امکان نظارت بر آن ­ها از طریق وزارت­ علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • حفاظت از منابع پایه، اصلاح و بهبود فرآیندها و ساختارها به منظور حفظ محیط زیست؛
 • ارتقای بهره­ وری دانشگاه و استفاده مناسب ­تر از امکانات موجود؛
 • اصلاح الگوی فرهنگ مصرف با فرهنگ ­سازی پایدار؛
 • بهینه ­سازی مصرف انرژی، آب، کاغذ، مواد اولیه و تجهیزات در دانشگاه؛
 • تشکیل بانک اطلاعات زیست محیطی و مدیریت سبز؛
 • ارزیابی عملکرد دانشگاه در حوزه­ های محیط زیست (آب ، انرژی و ...)؛