اعضای شورا:

 

دکتر احمد محقر

(رئیس دانشگاه)

رئیس شورا

دکتر امین جودت

(معاون اداری و مالی دانشگاه)

نائب رئیس شورا

 

(کارشناس مدیریت سبز و توسعه درآمد دانشگاه)

دبیر شورا

 

مهدی محمدپور

(رئیس اداره امور عمومی و تدارکات دانشگاه)

عضو شورا و رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف

 

(سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه)

عضو شورا و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی

 

ونداد گرمه

(مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه)

عضو شورا 

یاسر طالبی

(مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه)

عضو شورا 

دکتر حسین کریمی

(سرپرست مدیریت طرح و برنامه دانشگاه)

عضو شورا 

دکتر هومن نعیمی

(عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک)

عضو شورا 

دکتر حسین دلاوری امرئی

(عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی)

عضو شورا